Stap 8: Leveren hoorhulpmiddel en maken van afspraken over nazorg

Stap 8: Leveren hoorhulpmiddel en maken van afspraken over nazorg

In deze stap:

  • wordt het hoorhulpmiddel officieel door de audicien aan de cliënt geleverd en vindt de financiële afwikkeling plaats. Ook worden de garantiebepalingen besproken;

  • krijgt de cliënt van de audicien instructie over het onderhoud door de cliënt, worden afspraken gemaakt over de nazorg en het onderhoud van het hulpmiddel door de leverancier;

  • wordt besproken wat te doen bij eventuele problemen.

De soort en de hoeveelheid geboden nazorg zijn sterk afhankelijk van de achterliggende medische problematiek en van de behoefte van de cliënt. Voor een systematische evaluatie maakt de audicien in ieder geval een afspraak voor nazorg in de periode van 3-6 maanden na aanschaf. Om het optimale resultaat uit het hoortoestel te kunnen halen wordt gekeken of de afstelling van het toestel nog adequaat is (aansluitend bij de ‘leercurve’ van de cliënt) en of er behoefte is aan overige hoorhulpmiddelen. Ook wordt beoordeeld hoe veel ieder hoorhulpmiddel wordt gebruikt.

Soms betekent dit dat stap 7 weer wordt doorlopen, een evaluatie met drie doelen:

  • Is er reden om de afstelling van het toestel aan te passen?

  • Is er reden om het gebruik van overige hulpmiddelen in heroverweging te nemen?

  • Zijn er andere oplossingsmogelijkheden (zoals spraakafzien of implantaten) die de cliënt misschien in overweging moet gaan nemen?

Bij het nazorgbezoek worden de volgende gegevens vastgelegd in het clientdossier:

  • het gebruik (zo mogelijk op basis van datalogging)

  • eventueel uitgevoerde acties om de tevredenheid te verhogen zie het indicatieformat