Stap 4: Selecteren

Stap 4: Selecteren

Binnen de kaders zoals bij de eerdere stappen geformuleerd is er in de regel keuze uit verschillende soorten (typen en modellen) hoortoestellen. Vanuit de vakkennis van de audicien en de eisen en wensen van de cliënt wordt de keuze verder geïndividualiseerd. Met behulp van het programma van eisen wordt in overleg met de cliënt een keuze gemaakt voor een hoorhulpmiddel.

Bij de keuze voor hulpmiddelen wordt uit het bestaande assortiment van de audicien en in eerste instantie binnen de categorie waarin de cliënt is ingedeeld het meest passende hulpmiddel gekozen. Er wordt als het ware een match gemaakt tussen de functie eisen aan en de eigenschappen van het beschikbare aanbod aan hoorhulpmiddelen. Daarbij wordt gezocht naar een adequaat hulpmiddel. De cliënt weet aan het einde van deze stap wat dit betekent voor de financiering, en welke alternatieven er zijn.

Aan het einde van deze stap gaat de cliënt akkoord dat de audicien het hoorhulpmiddel bestelt c.q. het oorstukje / de oorstukjes laat maken.

Proefperiode, en informatie over proberen van verschillende toestellen

De cliënt heeft bij het aanmeten van een hoortoestel recht op een proefperiode van 8 weken bij hoortoestellen. Ook wordt de en cliënt geïnformeerd over zijn recht om tijdens de proefperiode verschillende toestellen uit te proberen. Als de cliënt niet akkoord is, dan zal worden teruggegaan naar een eerdere stap.

Overige hoorhulpmiddelen: gebruik checklist

Bij overige hoorhulpmiddelen zal selectie plaatsvinden aan de hand van de checklist, Bijlage 5: Checklist overige hoorhulpmiddelen. Wanneer de audicien deze checklist heeft gebruikt wordt deze opgenomen in het clientdossier.