Stap 1: Probleem signaleren

Stap 1: Probleem signaleren

Bij stap 1 onderkent/erkent de klant dat hij een hoorprobleem heeft.

De klant neemt – desgewenst - contact op met een zorgdeskundige (huisarts of audicien).

Voor de cliënt wordt helder wat de route is die hij moet volgen volgens de vigerende veldnorm en bijbehorend NOAH-protocol.