Stap 6: Proefgebruik

Stap 6 Proefgebruik

Tijdens het proefgebruik gebruikt de cliënt het hulpmiddel in het dagelijks leven. Als er problemen zijn in gebruik of vragen over de voorziening, kan client contact opnemen met de audicien. Deze verwijst de cliënt zo nodig door naar een klinisch-fysicus audioloog, huisarts of kno-arts. Ook kan de client rechtstreeks contact opnemen met een klinisch-fysicus audioloog, huisarts of kno-arts. Daarnaast houdt de cliënt zich aan de afspraken die zijn gemaakt voor tussentijdse controles.

Tijdens de controles door de audicien wordt het hulpmiddel zo nodig bijgesteld / ingesteld (fine tuning). Cliënt heeft het recht om gedurende 8 weken tijdens twee opeenvolgende proefperioden verschillende toestellen uit te proberen. Deze keuze zal altijd door de audicien aan de cliënt worden aangeboden.

De procedure voor overige hoorhulpmiddelen verloopt volgens onderstaand schema. Voor overige hoorhulpmiddelen gelden ook proefperioden, zie onderstaand schema.

Voor ieder hoorhulpmiddel dat op proef is gegeven wordt (per oor) vastgelegd:

  • de kenmerken van het hoorhulpmiddel (HSN-nummer)

  • de duur van de proefperiode

  • (bij een mislukte proef) de reden van mislukking